Make your own free website on Tripod.com
Mina betyg från Torsås Korrespondensgymnasium, naturvetenskapligt program/naturvetenskaplig gren.

Biologi A MVG
Biologi B VG
Datakunskap - grundkurs MVG
Engelska A MVG
Engelska B MVG
Estetisk verksamhet MVG
Filosofi MVG
Fysik A MVG
Fysik B MVG
Historia A VG
Idrott och hälsa A VG
Idrott och hälsa B VG
Fysisk träning och idrottsledarskap A VG
Fysisk träning och idrottsledarskap B MVG
Kemi A MVG
Kemi B VG
Matematik A MVG
Matematik B MVG
Matematik C MVG
Matematik D MVG
Matematik E MVG
Matematik F MVG
Naturkunskap A VG
Psykologi MVG
Religionskunskap A MVG
Religionskunskap B MVG
Svenska A MVG
Svenska B: Litteraturkunskap VG
Svenska B: Svenska språket MVG
Svenska C MVG
Teknologi A VG
Tyska B-språk A MVG
Tyska B-språk B MVG
Specialarbete VG
   
Jämförelsetal (utan idrott) 19,01
Högskoleprov (1998-10-24) 2,0


Mina vitsord från min militärtjänstgöring som skyttegruppbefäl är 10-8-8.